Wood Poem IV
Text from both sides of Accordion Book

"I turn a different corner
and my view changes..."

In Fijian:

"Au wavoki ena dua
na tutu ka veisau
na veika au raica."

2003© Mara Jevera Fulmer

Back to Recent Works
Wood Poem I | Wood Poem II-Book & Leaf Prints

Wood Poem II - Video | Wood Poem IV